TJ Start Brno – vznik tradice jedovnických závodů: 1973 – 1991

Lidé z TJ Start Brno organizovali závody neuvěřitelných 20 let.

Mezi zakladatele závodů patří závodníci Antonín Sedlář (O350), Stanislav Fait (O350), Jaroslav Procházka (O350), Metoděj Lengál (O250), Jiří Boček (O350), Petr Imramovský (O175) a Pavel Vignati (O175), kteří dostali v roce 1972 pozvání na závody do polské Poznaně. Po návratu se shodli, že by bylo dobré Polákům pozvání oplatit a rozhodli se uspořádat mezinárodní závody. Volba místa konání padla na rybník Olšovec, pro jeho ideální velikost a blízkost Brna. V roce 1973 se tak jel v Jedovnicích první mezinárodní závod motorových člunů.

V průběhu let se TJ Start rozrostla o další jezdce (Jaroslava Neužila, Josefa Faita, Jiřího Maška a Josefa Daňka) a řadu nadšenců (Jaroslav Dener, Jiří Stloukal, Alena Lengálová a další), díky kterým dál pokračovala v pořádání a to až do počátku devadesátých let.

Jedovnice 1973 © photography: Stanislav Fait Jedovnice 1980 © photography: Josef Fait Jedovnice 1990 © photography: Josef Fait